Szentgotthárdon a kórházban elhunytak az l.világháború idején.

Czop Iván gyalogos, 27 éves.Tífusz gyanús tüdőgyulladás. Magyar állampolgár 1914. dec. 8.
Koj Illés gyalog vadászzászlóalj, magyar. tüdőgümőkor. 1915 május 23.
Wolak Márton honvéd, magyar, tüdőgyulladás 1915.márc. 18.
Berezecki Olaxa.(Obbsa) gyalogezred. lengyel, 1915 május 20. Hősi halált halt.
Gaál József, gyalogos, magyar. tüdőgyulladás, 1915 június 24.
Tóth György, gyalogos, magyar 1915 május 23. Lövésből eredő sebesülés,
Oriol Efim,(Jechwim) orosz hadifogoly,öngyilkos lett akasztással 1916 április 16.
Bencúr Balázs, tábori tüzér, magyar, vízbefulladás 1916 augusztus 12
Omischel Mihály 47 éves, népfölkelő. magyar, 1918 április 20.
Loskutow Iván, 30 éves, kovács, orosz hadifogoly, 1917 március 7
Mayer Ignác népfölkelő, 18.h.gy.ezred
Soós József. 13, gy.ezred népfölkelője
Stanovic László, 42 éves, szerb hadifogoly, 1918 okt. 13, katonai patkógyár (Kaszagyár)
Spaumning Lajos, 20 éves,tűzér, osztrák, 1918 okt. 28.
Kropfitsek Lajos, 26 éves, tüzér szakaszvezető, magyar, 1918 okt. 30.
Kratzmann József, tüzér, 38 éves, osztrák 1918 nov. 4.
Kozák Gyula, 26 éves,asztalossegéd, gyalog ezred szakaszvezetője, magyar, 1918 nov. 9.
Javorszky Miklós, 38 éves villanyszerelő, magyar 1918. nov. 9, Szívgyengeség.
Kozma János, 40 éves, népfölkelő huszár, magyar 1918 nov. 19.
Rainelt Emil, 39 éves, bábos, magyar, maláriában, 1918 nov 19.
Mészáros Károly, 23 éves, tüzér, magyar, 1918 nov.21
Jankecz (Jankus) Antal, 22 éves, tüzér, magyar, 1918 nov 20.
Paporeh Dominikus, 27 éves, olasz hadifogoly, 1918 nov. 26.
Fabrehovunti Pietro, 37 éves. olasz hadifogoly, tizedes. 1918 dec. 18
Gubicza Ákos, önkéntes felkelő, magyar, fejlövés, 1921 szept 25-én temetés. (szül: 1901. 05.31. Marosborszeg. Anyja Veisz Mária. Apja Gyuricza Ákos tanító, isk. igazgató.)
Luthár Jenő, 23 éves, zászlós, magyar, Tűdőgumókor 1920 nov. 23. (családi sírbolt)
Horváth János, 47 éves cipész, gyalogos, magyar 1921. jan. 27.
Kozó Károly, 38 éves, cipész, magyar. Tüdőgyulladás 1918 okt 19
Hermann Miklós, pék, 39 éves, magyar,szívgyengeség, 1918 okt, 29.
Schmidt Gyula, 34 éves, magyar, Elhunyt Pozsonyban 1918 nov. 18. (Szt-on temették)
Ruisz Ede (Hodászi Ede) 40 éves, dohánygyári dolg. tüdőgumókör 1919 aug. 8. Magyar.
Hanusch Ottó 44 éves, uradalmi kertész, Gyalog. őrmester, magyar,tüdőbaj 1920 júni, 15.
Janidl József, 38 éves, ügyvédjelölt, őrmester, magyar, szívszélhűdés 1921 jan. .
Mohápp Gyula, 26 éves, órás, gy.e. tizedese, tüdőbaj, 1921 okt 12
Fusch Emil, 26 éves, gyalogos, magyar, tüdőbaj 1924 máj. 23.magyar.
Szabó Jószef, 34 éves, borbély, gyalogos, magyar, tüdőbaj 1922 febr. 11.
Wéber Károly, 30 éves bankszolga, gyalogos, magyar, tüdőbaj, 1925 szept.3

Az 1937-ben felállított Hősi emlékművön megörökítettek neve. A harctéren elhunytak
Horváth Géza alkotása. Az emlékművet Gömbös László 1956-os zászlóval egészítették ki.
Rákerültek az elhurcolt és megölt zsidók nevei is.

Baksa Sándor
Buchmann Árpád
Czipfl jános
Csáforda János
Dax Róbert
Domainkó Rajmund
Doncsecs Alajos
Durst Konrád
Dursi József
Farkas János
Freigelstock Lajos
Fénusz Károly
Fébert Ferenc
Friskits Pál
Fusch Emil
Haás József
Hanus Ottó
Hasinger Lajos
Hermann Miklós
Hodács Ferenc
Horváth János
Jaindl József
Kazay Árpád
Kozó Károly
Kovács Imre
Kósik Kálmán
Kozák Gyula
Krányecz József
Ladányi Károly
Lankovits Lajos
Lutár Jenő
Mayer Ignác
Moháp Gyula
Németh Ferenc
Németh József
Omischer József
Omischer Mihály
Pável Mihály
Pávolits József
Perger Kálmán
Pfeifer Gyula
Poandl József
Pusztai István
Radovits József
Reinelt Emil
Reiber Géza
Rothdeutsch Károly
Ruisz Ede
Schmied Gyula
Schreiner Ferenc
Skrabán János
Soós József
Szabó József
Szakasits Ferenc
Szapper József
Szocsics józsef
Szukics Ferenc
Takács Károly
Teschl Ferenc
Tóka Imre
Tonwéber József
Tóth György
Totter Béla
Tóth Ferenc
Treiner Ferenc
Vértes Ármin
Vinkó Károly
Wéber Károly
Wirth Ferenc
Wolf József
Zencz Károly

Rábakethely elhunytjai:

Dancsecs Ferenc szakaszvezető
Cser Ferenc
Cséve János
Dancsecs János
Dancsecs József
Gasztony György
Háklár Gábor
Herczeg Jenő
Horváth János
Huszár György
Kóczán József
Kovács Gábor
Kovács János
Krajczár Ferenc
Kurucz Imre
Magyarits Ferenc
Mikos János
Monek József
Németh Imre
Schmidt József

Farkasfa elhunytjai:

Bedi Ferenc
Bindics János
Korpics Imre
Kovács Gyula
Kovács Ferenc
Kerécz György
Lukács Gyula
Németh Ferenc
Németh János
Soós György
Tóka János
Zakócs Ádám

Zsida elhunytjai:

Ács János
Cséve György
Dancsecs György
Drávetz Alajos
Gasztony Miklós
György Ignácz őrmester
Horváth Rezső
Kornhausel Rezső
Korpics Kálmán
Lancsár Sándor
Nagy Kálmán
Petrovics József
Pintér Alajos
Sebők Károly
Sipos Kálmán
Szorger József
Tóth Ferenc
Zsupánek Károly

Rábatótfalu elhunytjai:
Az emlékmű Kallós Ede szobrászművész alkotása

Pavlics István
Domján Ferenc
Doncsecs Károly
Orbán Alajos
Pavlics József
Drávetz Alajos
Szvétecz Ernő
Orovetz József
Domján József
Gerencsér Károly
Lang István
Lang József
Karba József
Doncsecs Alajos
Takács Ferenc
Anderkó József
Drávetz Ferenc
Pintér József
Holecz Ferenc
Cséve György

Máriaújfalu elhunytjai

Bornemissza József
Czotter Imre
Czotter György
Dobján Imre
Herczeg Ferenc
Herczeg János
Krajczár Ferenc
Köncz József
Kóczán György
Vukán János

Rábafüzes elhunytjai:

Artinaer Franz
Bauer Karl
Back Johann
Deutsch Rudolf
Deutsch Karl
Fischl Johann
Gibiser Adolf
Graf Johann
Haftl Josef
Haftl Josef
Hosch Alois
Hosch Franz
Jost Gustav
Judt Karl
Judt Johann
Judt Michael
Kefer Josef
Korbler Franz
Korbler Karl
Offner Franz
Pientsch Vincenz
Pfeiffer Johann
Sapper Johann
Sommer Alois
Schadl Josef
Schadl Josef
Schneider Martin
Schuster Josef
Toth Josef
Toth Karl
Urban Anton
Urban Karl
Walles Franz
Wacner Alois
Weber Albert
Wirth Johann
Zeglovits Adolf
Zeglovits Gusztav

Jakabháza hősi halottai:

A ll.-v.háború áldozatai, hősei: (Tisztelet a hősöknek Szombathely 1996. A Vas Megyei Honismereti Egyesület és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Vas Megyei Szervezetének kiadványa)
Szentgotthárdi elhunytak:

Antal József munkaszolgálatos, elhunyt Novij Oszkol
Babos József
Bátai Béla
Berke Ernő
Berke Géza
Bóta János
Böő Sándor
Bőmh Emil 38 éves, Elhunyt Nagycenken
Czipett István
Császár Balázs
Dampf Miklós
Dampf Gábor
Deutsch Ferenc
Dobrovits Jenő, 31 éves, elhunyt: Honok 1942
Doh Lajos
Fodor Károly
Gaál Ferenc
Gaál János
Gaál Rezső
Grábler Imre
Hajtó János
Haraszti Ferenc
Herczeg Ferenc, 32 éves, elhunyt Brustung, 1944
Herczeg István
Herczeg István
Horváth György
Kerécz Géza
Jancsó Gyula, 31 éves, elhunyt Marki 1943
Kanász Mihály, elhunyt Mescerszkije Dnov. Szül: 1913 09.30.
Kiss József
Kiss Lajos
Kocsis József
Kósik Kálmán
László Lajos tizedes, 28 éves, elhunyt 1942 Staroskwoje
Luka Endre
Matus József
Mosonyi Anna 21 éves varrónő. Szovjet katona megölte 1945. 04. 02 Szentgotthárdon
Mutaj József
Németh János, szül: 1918. 06.14. elhunyt Horvátzsidányban
Németh József
Neubauer István, 29 éves, elhunyt 1944 Horod
Novák István
Novák Ferenc 30 éves, elhunyt 1943 Ilovszkoje
Őr István
Schrammel Gyula
Szabó János
Szombathelyi Kálmán
Szukics Imre, elhunyt 1945 Szombathelyi kórházban
Tafota István
Takács Mihály
Tátrai Gyula
Tóth József
Wirth Ferenc

Farkasfai elhunytak:

Bölecz József
Bali Imre szül: 1927 . sebesülés, elhunyt 1944. 11.20. Hunyadista
Cséve Ferenc
Kerécz Gyula
Pintér József
Soós Imre
Soós Kálmán
Sipos János
Takács Gyula
Tóka György
Tóka György
Tóka Gyula
Vincze József
Závetz Gyula
Takács Ferenc
Tóth Gyula

Máriaújfalu elhunytjai:

Bali Ferenc, szül: 1905. 01.18.
Cséve Ferenc
Ifj. Dobján Imre
Horváth István
Köncz József
Sárközi Ignác
Varga János, szül: 1919. 10. 26 Elhunyt 1942 Kecskemét

Rábafüzesen elhunytak

Frisch Ferenc, szül. 1912. 07. 13 elhunyt Sztorozsevoje, 1942.ben
Schadl József, szül: 1909. o8. 14.elhunyt 1943, Stepnoje
Sipos Ferenc, szül: 1917. 08. 18, elhunyt 1942 Litvinovicsi
László Ödön, szül: 1927, temetés 1944. 12.12 . , hashártyagyulladás

Rábakethelyi elhunytak:

Cséve Ferenc, 22 éves, elhunyt Stanolov, 1944-ben
Dancsecs János szakaszvezető
Farkas Gábor
Tóth Alajos
Mikos József

Rábatótfalu elhunytjai.

Anderkó József, szül:1914. 03. 11. Elhunyt Novo Uszpenka
Dancsecs Ferenc30 éves, elhunyt 1944 Holm
Czeglédi Zsigmond,szül 1914. 09. 16.
Grebenár József Elhunyt Budapesten
Korpics Alajos, szül: 1911. 12. 23. elhunyt Kassán (temetés Szentgotthárdon)
Zsámpár Ferenc
Németh István
Bartakovics Kálmán
Talabér Ferenc
Anderkó József
Domján Ferenc
Gáspár Ferenc
Pavlics Kálmán
Karba Alajos
Doncsecz József
Doncsecz Péter
Gáspár Alajos
Gerencsér József
Korpics Ferenc
Sömenek István
Herczeg Ferenc
Németh István

Zsidai elhunytak:

Autman Mátyás, szül: 1917. 02. 16.
Oravecz Alajos
Hodács Ferenc, szül: 1913. 12. 26.
Sebők Ferenc
Károlyi József 36 éves, elesett Voronyezsnél 1943-ban
Kercsmár István, szül: 1920. 11.24.
Monek Imre
Monek Jenő
Nagy Ferenc
Drávetz Alajos

Szentgotthárdon, a hadikórházban (Iskolaszanatórium) elhunytak.
Andrasik Pál honvéd, meghalt 1945. 04. 04.
Báki Mihály, szül.Újvidék. Megh.: 1945 02.14,
Bakota Imre, őrm. , szül: 1915.10.18. Megh.:tbc. 1944.12. 07.
Bartha Árpád, honv, szül.:1925. 05. 07. Megh. 1945. 03.21
Bartók József, honv.:szül.: 1922.10.04. Megh: 1945.01. 201.
Barusz István, honv. tbc.ben elhunyt: 1945. 04. 02
Bedő Sándor, t. fhgy, szívgyengeségben elhunyt 1945. 03. 25.