Friss tartalom

csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc

Bejelentkezés

Születési hely: 
Mártonhely 1882
Halálozási hely: 
Szombathely
Foglalkozás: 
evangélikus lelkész

Először a csornai járásban Vadosfán volt káplán, majd Pápán másodlelkész, ahonnan Szentgotthárdra került 1909-ben, és 1910 június 12-én lett beiktatva lelkészi hivatalába. Az evangélikus gyülekezet gyűjtésből, és özv. Desits Gyuláné ajándékozásából, 1909-ben telket vásárolt templomépítés céljára. Czipott Gézára hárult a feladat, hogy szervezőkészségével, önzetlenségével a templom építéséhez szükséges pénzt előteremtse. 1911 június végén letették az első téglát, 1912-ben pedig elkészült a templom. Ezt követően az l. világháború, majd a trianoni béke számtalan nehézséget okozott, mégis 1925-ben sikerült felépíteni a gyülekezet házát, majd az iskolát is a templom mellett. Időközben létre hozta az Evangélikus Diákszövetséget, a Nő és Leányegyletet, Rábafüzesen pedig új iskolát és tanítói lakot.

1916-tól szerkesztette az országos Luther Szövetség hivatalos lapját, a Harangszót, kiadta a Harangszó könyvtárt és a Lelkipásztor folyóiratot. Rövid ideig a Szent-Gotthárd hetilapot is szerkesztette. Tagja volt több egyházi és irodalmi társaságnak.

1929-ben Szombathelyre került, ahol a következő évben elhunyt.

A gyülekezet Czipott Géza portréját Pogány Istvánnal festette meg. 1912-ben új portrét festett Gyécsek József.