Friss tartalom

csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc
csuk.ferenc

Bejelentkezés

itt szuletett

itt született

Szentgotthárdon járt gimnáziumba, majd Eötvös-kollégistaként magyar- német-francia szakos diplomát szerzett, és irodalomtörténész lett. Előbb Pápán, majd 1928-tól budapesti gimnáziumokban tanított. Korszerű tankönyveket, középiskolai irodalomtanítással foglalkozó tanulmányt írt. A szövegelemző irodalomtanítás egyik kezdeményezője volt. Kölcsey Ferenc munkásságát kutatta. Nagyra tartotta a tárgyi hűséget és az etikai magyarázatot. Irodalomtörténészként a szellemtörténeti iskola híve volt. 1930-44 között a Protestáns Szemlét szerkesztette. Kedvelt kutatási területe a 16-17.

Elemi és középiskoláit Szentgotthárdon végezte. Diákévei alatt rendszeresen szerepelt amatőr színjátszóként. Szinészi pályáját 1946-ban a szombathelyi szintársulatnál kezdte.. 1949-ben a Miskolci Nemzeti Szinház tagja lett. 1951-től a Színház- és Filmművészeti Iskolán a színész szakon tanult. 1954-ben szerzett diplomát. Ezután vidéken játszott: Pécs 1957-ig, Debrecen 1957-58, Kecskemét1958-60, Pécs 1960-62, Veszprém 1962-64, Győr 1964-66,. Végül a Veszprémi Petőfi Színház tagja lett 1966-tól a haláláig.

Családi nevén Jankovich Antal.

Középiskoláit Szombathelyen végezte. 1924-től a pécsi egyetem orvostudományi karán, majd 1925-től a budapesti egyetem bölcsésztudományi karán tanult.

1931-től a Mária kongregáció című folyóirat szerkesztője.1934-44 között a Nemzeti Újság belső munkatársa.1944-ben a szegedi egyetemen egyháztörténetből bölcsészdoktori oklevelet szerzett.1945-től az Új Ember munkatársa volt 1966-ig.

A szentgotthárdi reálgimnáziumban érettségizett, és a selyemgyárban mintarajzoló lett. Tanítói pályáját 1941-ben Perestovában kezdte, majd a katona idejét letöltve Rábatótfaluban folytatta. Pedagógustanítói oklevelét 1943-ban szerezte. Iskolaigazgató volt időközben Szentgotthárdon, Felsőszölnökön, majd újra Szentgotthárdon 1969 - 75 között. A Járási Tanács elnökhelyettese volt 1958-ban. Egész élete folyamán nemzetiségi és helytörténeti gyűjtést végzett, és jórészt a 447 darabból álló gyűjteményéből alapították meg a Pável Ágoston Múzeumot.

Általános iskoláit Szentgotthárdon, középiskoláit Kaposváron végezte. 1968-ban az ELTE magyar-könyvtár szakán végzett. Pályáját a Somogy Megyei és Városi Könyvtárban kezdte könyvtárosként, majd óraadó tanárként folytatta. 1974-ben a Tanítóképző Intézet adjunktusa lett, 1884 óta tanszékvezető volt, majd 1995-97-ben főigazgatója az iskolának. Közben 1974-93 között a Somogy című folyóirat kritikai rovatát vezette. Az irodalmi tudományok kandidátusa 1992-től. 2003-ban habitált doktori címet kapott.

1969-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen.

1969-ben a SzOTE Gyermekklinikáján dolgozott különböző munkakörökben. 1973-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 1981-ben gyermekkardiológiából szakorvosi vizsgát tett. 1984-ben egy évet Németországban Humboldt-ösztöndíjasként tanult.

1990-től a Szegedi Gyermekkorház igazgató főorvosa. Az orvostudományok kandidátusa. Egyetemi magántanár 1999-től. Félszáz tudományos közlemény szerzője. Alapítója és szerkesztője volt a „Gyermekkardiológiai Hírlevél”-nek, és a „Gyermekgyógyászat” c. folyóirat kardiológiai rovatát vezette.

Alap és középiskoláit Szentgotthárdon végezte. Nagyapja az általános iskola igazgatója, apja tanár volt.

1949-54-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszerész szakán gyógyszerész oklevelet szerzett. 1953-tól egyetemi gyakornok, 1956-tól tanársegéd, 1966-tól egyetemi adjunktus, 1977-től egyetemi docens, 1980-tól egyetemi tanár. 1977-től a Szerves Vegytani Intézet megbízott vezetője, 1980-tól 1996-ig az igazgatója volt.

2001-től professzor emeritus a Semmelveis Egyetemen.

Az általános és középiskoláit Szentgotthárdon végezte. 1931 és 1936 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsésztudományi karán matematika-fizika szakon tanult és tanári diplomát szerzett. Tanulmányai befejezése után a miskolci Fráter György gimnáziumban kisegítő óraadó lett. 1940-ben hazatért és egészen a nyugdíjba vonulásig, 1973-ig a gimnáziumban tevékenykedett. Az első hat évben tanárként dolgozott, majd újabb hat évig igazgatóhelyettes volt. 1952-től 1973-ig a gimnáziumot igazgatta.

 Nagyapja az általános iskola igazgatója, apja tanár volt. Alap és középiskoláit Szentgotthárdon végezte.1949-53 között tanult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola énektanári és karvezető szakán. 1953-tól tanár a győri Zeneművészeti Szakközépiskolában a tanárképző tagozaton. 1966-tól főiskolai tanár a Zeneiskola Tanárképző Intézet győri tagozatán a Zeneművészeti Intézetben. 1979-től óraadó Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd 1982-től egyetemi docens lett. 1991-2003 között pedig egyetemi tanár ugyanott.

Oldalak