Köszöntő:Huszár Gábor
Szakmai szerkesztő:B
Művészeti szerkesztő, képgrafikák:Bodorkós András
Fotográfiák: Bana Ferenc, Holecz Károly, Molnár Piroska
Tördelés, nyomdai előkészítés:Kerényi DTP & Design Stúdió
Nyomdai munkálatok:Z-ROX Nyugat Kft.
Régi képeslapok:Bana Ferenc gyűjteményéből
Fordítások:E
Köszönet a megjelenéshez nyújtott segítségért és a közös munkáért
Szentgotthárd Város Önkormányzatának,
a Szentgotthárdi Kistérségi Irodának,
a Lipa Szlovén Kulturális és Információs Központnak,
Csuk Ferencnek, Molnár Piroskának.
 
Megjelent 2011-ben a Szülőföld Könyvkiadógondozásában
Felelős kiadó a kft. ügyvezetője
ISSN2062-1876
ISBN 978-963-89264-5-6