temetkezési helyek

Temetők, temetkezési helyek története

A Hunyadi úton, a buszpályaudvar helyén, a kápolna körül volt Szentgotthárd legelső köztemetője, amelybe egészen 1930-ig temetkeztek.
A temető kápolnája Szentgotthárd egyik legősibb épülete. Egy 1734 körül készült akvarellen látható, torony nélkül, déli bejárata felett kereszttel. A kápolnát 1756-ban Eberl Gotthárd szentgotthárdi születésű ciszterci lelkipásztor bővítette toronnyal és kriptával. A kápolnát eredetileg a Boldogságos Szűz, Szent Flórián és Szent Sebestyén tiszteletére emelték. Faoltárát az apátsági templomban működő ciszteri szobrász, Josef Schnitzer készítette.

A ciszterci apátság 1183-as évben történt alapításakor, az adományozott birtokon nagy valószínűséggel már volt egy Szent-Gotthárd nevű település, benne a hildesheimi püspök tiszteletére szentelt kis templom. Helyét nem tudjuk még biztosan, de valószínű, hogy dombon épült, és körülötte volt a temető, ahogy azt Szent István királyunk elrendelte.